PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Marian Uherka na stránkách www.majoooumap.cz s DIČ CZ9909075000, sídlo Polešovice 563, 687 37, Polešovice zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Marian Uherka DIČ CZ9909075000 se sídlem Polešovice 563, 68737 Polešovice

 

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: majoooumap.info@gmail.com

 

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.majoooumap.cz

 

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

 

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 

1. Za účelem registrace na webové stránce www.majoooumap.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

 

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

 

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

 

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

 

Subdodavateli správce jsou:

Wix (systém e-shopu);

Česká pošta, s.p. (doručovací služba);

Zásilkovna (doručovací služba)

Google Analytics (analýza webových stránek);

 

Práva kupujícího

 

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: majoooumap.info@gmail.com

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.majoooumap.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

 

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tato Pravidla vstupují v platnost 10. 7. 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now